Avís legal i polítiques de privacitat

Abans d’utilitzar aquest lloc web capoeiracanigo.com et demanem que llegeixis amb atenció les següents condicions que regeixen el seu ús i accés. Només podràs accedir o utilitzar el lloc web si et compromets a acceptar íntegrament aquestes condicions d’ús.

 

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, t’informo que aquesta pàgina web i els dominis capoeiracanigo.com i capoeiragirona.com pertanyen a l’Associació de Capoeira Canigó, entitat registrada amb el núm. 4295 Seccion 1 del Registre de Girona, amb DNI G 17715152 i domicili al carrer Bellpuig, 15, 17007 de Girona, i amb les següents dades de contacte:capoeiracanigo@gmail.com.

 

Tot el contingut mostrat en aquest espai web, de qualsevol tipus, ja sigui documentació escrita, vídeos, material visual, l’hagis descarregat o no, està subjecta a drets d’autor i propietat intel·lectual, dels quals l’Associació de Capoeira Canigó és TITULAR. En cap cas es transmetran o cediran aquests drets sense consentiment previ, exprés i per escrit.

 

 

Titular de la pàgina web

 

 • Responsable: Associació de Capoeira Canigó
 • NIF: G 17715152
 • Correu electrònic: capoeiracanigo@gmail.com

 

En aquest espai trobaràs tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre tu, com a usuari i jo com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar navegant.

 

El TITULAR assumeix el compromís de processar la informació dels meus usuaris amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals. Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

 

Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent l’accés) d’aquesta pàgina web i els continguts que s’hi publiquen. Tota persona que accedeixi a la web capoeiracanigo.com (“USUARI”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment d’aquest portal.

 

 

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Capoeira Canigó. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

 

Respecte als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

 

 

En la utilització del web, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets del TITULAR o de tercers, o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar aquest portal, o bé que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

 

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant el TITULAR no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència de aquests elements nocius.

 

 

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari al TITULAR poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva al titular responsable del web, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

 

El TITULAR garanteix les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

 

 

Dades personals i política de privacitat

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Les dades personals dels usuaris, obtingudes a través dels formularis de la web, o bé a voluntat dels usuaris mitjançant converses presencials, telefòniques o virtuals, poden quedar emmagatzemades un fitxer propietat del TITULAR.

 

La finalitat de la recollida i tractament d’aquestes dades és:

 • Respondre a les consultes realitzades per l’usuari o proporcionar informacions requerides explícitament per aquest.
 • Realitzar la gestió, administració i prestació de serveis contractats per l’usuari.
 • Remetre informació comercial sobre les activitats realitzades pel responsable.

 

L’usuari garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es pugui produir.

 

En emplenar els formularis de registre, l’usuari manifesta haver llegit i acceptat l’Avís Legal i Política de Privacitat, atorgant així el seu consentiment al tractament de les seves dades personals en pro de les finalitats esmentades.

 

El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades, o bé, no acceptar la present Política de Protecció de Dades, farà que sigui impossible realitzar l’acció pretesa per l’usuari, ja sigui el subscriure, registrar, rebre informació dels productes o contractar els serveis del responsable.

 

 

Ús i tractament de les dades de caràcter personal

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Es requereix el consentiment exprés de l’usuari per tal de tractar de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que seran informats prèviament.
 • Principi de minimització de dades: Només es sol·liciten aquelles dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals es requereixen.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament. En el cas de subscripcions, les llistes seran revisades periòdicament, i seran eliminats els registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les dades facilitades per l’usuari es tractaran de forma confidencial, havent adoptat les mesures tècniques i organitzatives per garantir aquesta confidencialitat per part del responsable, per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritza.

 

 

Dret a la modificació o cancel·lació de les dades personals

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la recopilació de les seves dades personals. Per fer-ho pot adreçar-se a capoeiracanigo@gmail.com. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport i indicació del dret que s’exerceix.

 

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

 

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial. L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis de l’estat espanyol.

 

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a capoeiracanigo@gmail.com indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

 

 

Exclusió de garanties

El titular d’aquesta web no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys derivats per l’ús il·legal o indegut d’aquesta web.

 

Autorització per enllaçar amb CapoeiraCanigo.com

Queda autoritzada la creació d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà crear-se utilitzant l’adreça, el nom de l’associació i/o altres paraules clau.

 

 

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes condicions legals o qualsevol comentari sobre aquest portal, si us plau dirigiu-vos a capoeiracanigo@gmail.com.

 

Aquest avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 22.05.2018.