Tagged: comacros

Classes de Capoeira Canigó a Girona, L'Escala, Figueres, Cistella, Olot i Barcelona

Figueres

Lloc: Casal Cívic i Comunitari Figueres – L’Empordà (Carrer de Joan Subias i Galter, s/n de Figueres) Horaris: Dimecres de 19:00 a 20:45h Contacte: Mestre Ceará – T. 666 914 931

Cistella / Ilê

Lloc: Ilê do Canigó, a Can Rostoll de Vilarig s/n. Cistella, Alt Empordà, Girona. Horaris: Divendres, 19:30 a 21:00h (Adults) Contacte: Mestre Ceará – T. 666 914 931